Webbplatsen är under konstruktion, se kort företagsbeskrivning och adressuppgifter nedan


Tom Hansson, CEO

Tom Hansson Consulting AB, erbjuder konsulttjänster inom bygg- och fastighetssektorn.

Tom Hansson har över 40 års erfarenhet inom bygg-och fastighetsförvaltningsbranschen med specialitet inom affärs-, förvaltnings- och upphandlingsstöd för fastighetsförvaltande organisationer och bolag, samt projekt- och byggledning.

Vi har kontor i Kungsbacka kommun, men är verksam med kunder i hela Sverige.

Vår affärsidé är:

Att på uppdragsgivarens villkor vara en naturlig samarbetspartner. Vi skall inom bygg och fastighetssektorn erbjuda tjänster inom rådgivnings-, utrednings-, och utvecklingsverksamhet i syfte att skapa affärsmässigt goda förbättringar och utveckling av uppdragsgivaren verksamhet.

För Tom Hansson Consulting AB är varje uppdrag unikt. Vi arbetar i nära samarbeta med flera konsulter som är specialiserade inom sina olika verksamhetsområden, till exempel inom bygg, fastighetsförvaltning, VVS- och elinstallationer, fastighetsekonomi, LOU, fastighets- och entreprenadjuridik, IT m m.

Nedan beskrivs övergripande tjänster som Tom Hansson Consulting erbjuder:

 • Organisations- och verksamhetsutveckling av förvaltningsorganisationer
  • Organisations- och verksamhetsutredning av offentliga och privata förvaltningsorganisationer
 • Offentliga och privata upphandlingar av tjänster inom fastighetsförvaltning och FM, (enligt Aff-Avtal för fastighetsförvaltning)
  • Analys inför beslut om upphandling
  • Anbudsunderlag
  • Annonsering
  • Anbudsgranskning
  • Urval av entreprenörer
  • Upphandling - kontraktsskrivning
 • Beräkningsunderlag för fastighetsdrift
  • Kalkylering inkl. framtagande av bemannings- och driftsplaner för fastighetsdrift
 • Underhållsplaner
  • Upprättande av underhållsplaner inkl. kalkyler
 • Driftrevisioner, statuskontroller och Due dilligence
  • Driftrevisoner
  • Statusbesiktningar inför kontraktsstart av förvaltningsentreprenader
  • Statusbesiktningar och uppföljningar av förvaltningsentreprenader under kontraktstiden
  • Avslutade statusbesiktningar inför avslut av entreprenader
  • Statusbesiktningar inför köp av större fastigheter
 • Utbildnings- och informationsverksamhet
  • Branschreglerna Aff (Avtal för fastighetsförvaltning)
 • Byggadministration
  • Projektledning
  • Byggledning
  • Byggkontroll
  • Kontrollansvar

© 2016 Tom Hansson Consulting AB